Một ngôi trường học tiếng Nhật thân thiện dành cho người nước ngoài

bài học riêng

Bài học trên lớp

Trong số các lớp học tiếng Nhật hiện có, bạn sẽ học ở nơi gần nhất với trình độ của mình.

  • 5 ngày một tuần, 4 lần mỗi sáng hoặc chiều

Thành phần và lớp hoạt động hàng tuần

Hình thức học Lệ phí tuyển sinh Học phí 1 buổi Phí tài liệu Giáo trình Ghi chú
5 ngày một tuần, 3 tháng 5,000yen 100,000yen 2,000yen Theo chi phí thực tế Cơ bản 4, 7, 10, tháng 1 khai giảng.

Bạn có thể xem bảng trên bằng cách cuộn sang trái và phải.

Chọn lớp

Trong số các lớp học hiện có, chỉ có thể tham gia các lớp học sau

  • Luyện thi JLPT (Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ), trình độ N3, 1 ngày một tuần

  • Lớp ngữ pháp 3 lần một tuần

  • Thành phần và lớp hoạt động hàng tuần
Hình thức học Lệ phí tuyển sinh Học phí 1 buổi Phí tài liệu Giáo trình Ghi chú
4 lần một tuần → 4 lần một tháng 5,000yen 10,000yen 500yen Theo chi phí thực tế Vui lòng hỏi về cấp độ
2 lần một tuần → 4 lần một tháng 5,000yen 20,000yen 500yen Theo chi phí thực tế Vui lòng hỏi về cấp độ

Bạn có thể xem bảng trên bằng cách cuộn sang trái và phải.

Bán riêng tư (2-3 người)

Bạn có thể tạo một lớp học với những người quen của bạn ở cùng cấp độ.

  • Nội dung tiết học sẽ được quyết định dựa trên nguyện vọng của người học

Ví dụ: Học bảng chữ cái tiếng Nhật, ngữ pháp cơ bản, luyện thi JLPT, lớp học chữ Hán, hội thoại…

Hình thức học Lệ phí tuyển sinh Học phí 1 buổi Phí tài liệu Giáo trình Ghi chú
1 lần 90 phút 5,000yen 8,000yen Đã bao gồm trong học phí Theo chi phí thực tế Phiếu học:  5 lần: 40,000yen 11lần: 84,000yen
1 lần 120 phút 5,000yen 10,000yen Đã bao gồm trong học phí Theo chi phí thực tế Phiếu học:  5 lần: 50,000yen 11lần: 105,000yen

Bạn có thể xem bảng trên bằng cách cuộn sang trái và phải.

Học cá nhân (1 thầy 1 trò)

Dựa theo nguyện vọng và mục tiêu cá nhân, nội dung bài học sẽ được quyết định dựa trên tư vấn của giáo viên

  • tiếng Nhật trong giao tiếp hàng ngày, chữ Hán, Giao tiếp kinh doanh, tiếng Nhật trong các thông báo, báo chí…
Hình thức học Lệ phí tuyển sinh Học phí 1 buổi Phí tài liệu Giáo trình Ghi chú
1 lần 60 phút 5,000yen 2,700yen Đã bao gồm trong học phí Theo chi phí thực tế Phiếu học:  5 lần: 13,500yen 11lần: 27,500yen
1 lần 90 phút 5,000yen 4,000yen Đã bao gồm trong học phí Theo chi phí thực tế Phiếu học:  5 lần: 20,000yen 11lần: 42,000yen

Bạn có thể xem bảng trên bằng cách cuộn sang trái và phải.

Công ty cử

Hãy để việc đó cho chúng tôi để nâng cao khả năng tiếng Nhật cho nguồn nhân lực nước ngoài của bạn.

Lên đầu trang