Một ngôi trường học tiếng Nhật thân thiện dành cho người nước ngoài

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ, tên, thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email, v.v.) hoặc thông tin chi tiết về hành lý khi bạn sử dụng yêu cầu trên trang chủ ... Chúng tôi sẽ sử dụng và quản lý hợp lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được theo quy định "Xử lý Thông tin Cá nhân" được mô tả bên dưới.

Xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã ủy thác cho bạn trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích nêu ra trong mỗi mục sau đây.
・Các yêu cầu nhận được từ khách hàng

Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được sẽ bị xóa ngay lập tức bằng một phương pháp thích hợp sau khi đã được lưu giữ trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích của từng mục trên.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không được sự cho phép của khách hàng, trừ những trường hợp được quy định trong các mục sau.
Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, v.v. của khách hàng hoặc của công chúng, khi pháp luật yêu cầu, khi khách hàng tự yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân và do việc tiết lộ, cải chính / sửa chữa Nếu bạn muốn xóa nó, vui lòng liên hệ với bàn tư vấn thông tin cá nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận rằng bạn chính là người đó và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng trong phạm vi hợp lý.

Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng yêu cầu báo giá nếu bạn không giữ được thông tin cá nhân của mình.
Yêu cầu báo giá có thể gửi thông tin đến máy tính của bạn, được gọi là cookie, đến trình duyệt của bạn để truy cập thông tin đó. Cookie chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể thay đổi nó trong cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp đó, bạn có thể không nhận được một số dịch vụ.

Bàn tư vấn thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc hay thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân vui lòng liên hệ theo yêu cầu sau.
Bàn tư vấn thông tin cá nhân: Prolo Co., Ltd.
Địa chỉ: 3-19-15 Shiratori, Katsushika-ku, Tokyo 125-0063
Số điện thoại: 03-6913-4412
(Các ngày trong tuần 9h-18h, trừ thứ 7, CN, ngày lễ tết và các ngày lễ)
Số FAX: 03-6913-4415
E - Mail : privacy-info@prorow.jp

Lên đầu trang