Một ngôi trường học tiếng Nhật thân thiện dành cho người nước ngoài

Liên hệ chúng tôi

Vui lòng nhập các mục sau và nhấp vào nút [Gửi].

  • Họ tên
  • Quốc tịch
  • Giới tính
  • Tuổi
  • Trình độ học vấn trong nước (số năm học)
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ mail
  • Nội dung liên hệ

Thông tin cá nhân được nhập trong biểu mẫu yêu cầu sẽ được xử lý thích hợp theo chính sách liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web này. Nếu bạn muốn xem cách suy nghĩ của chúng tôi về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn nói chung, vui lòng kiểm tra trang "Chính sách Bảo mật".

Lên đầu trang